Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΚΙΝΑΛ: Κατέθεσε πρόταση νόμου για τον τρόπο φύλαξης και προστασίας των Πανεπιστημίων

ΚΙΝΑΛ: Κατέθεσε πρόταση νόμου για τον τρόπο φύλαξης και προστασίας των Πανεπιστημίων

Πρόταση νόμου για τον τρόπο φύλαξης και προστασίας των Πανεπιστημίων κατέθεσε το Κίνημα Αλλαγής.

Το ΚΙΝΑΛ, το οποίο έχει ήδη εκφράσει τη διαφωνία του με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου που καταθέτει η κυβέρνηση, προτείνει την ίδρυση εσωτερικής αυτοτελούς Υπηρεσίας Φύλαξης σε κάθε ΑΕΙ.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα υπάγεται απευθείας στις πρυτανικές αρχές, θα είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και θα είναι αρμόδια να ειδοποιεί την αστυνομία σε περίπτωση τέλεσης πλημμελήματος ή κακουργήματος στους χώρους του ΑΕΙ.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις αυξημένων αναγκών, παρέχεται η δυνατότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση υποβοήθησης του έργου της Υπηρεσίας από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα.

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου του ΚΙΝΑΛ, η είσοδος και έξοδος προσώπων θα ελέγχεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής κάρτας ή κάρτας φοιτητή, σύμφωνα με τους οργανισμούς κάθε ΑΕΙ, ενώ κάθε Ίδρυμα μπορεί να ορίσει χώρους ελεύθερης εισόδου και εξόδου για σκοπούς αναψυχής, αθλητισμού ή πολιτιστικές χρήσεις.

ΚΙΝΑΛ: «Ναι στην προστασία των πανεπιστημίων, όχι στην αστυνομοκρατία»

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, σε αντίθεση με την αναποτελεσματική κυβερνητική νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου σε ότι αφορά τελούμενα κακουργήματα, η πρόταση νόμου του ΚΙΝΑΛ είναι συνεπής στην πολιτική θέση του κόμματος: «Ναι στην προστασία των πανεπιστημίων, ναι στην ακαδημαϊκή ελευθερία - Όχι στη βία, όχι στην αστυνομοκρατία» και υπακούει στις εξής αρχές:

α) Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας

β) Σεβασμός του Αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ

γ) Αποτελεσματικότητα

δ) Αναλογικότητα

ε) Ισορροπία των δικαιωμάτων της ελευθερίας και της ασφάλειας.

Σύμφωνα με το Κίνημα Αλλαγής, η πρόταση νόμου :

-επιβεβαιώνει και ενισχύει την αρμοδιότητα των ίδιων των ΑΕΙ για τη φύλαξη και προστασία των χώρων και εγκαταστάσεών τους

-προβλέπει τη διαρκή συνεργασία των υπηρεσιών φύλαξης των ΑΕΙ με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

-εξασφαλίζει την ελεύθερη κίνηση και εργασία φοιτητών, διδακτικού προσωπικού και εργαζομένων, με επίδειξη ακαδημαϊκής κάρτας ή κάρτας εργαζομένου.