Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Επιτελικό κράτος και στους Δήμους 

Επιτελικό κράτος και στους Δήμους 

Η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθεια να αφαιρέσει αρμοδιότητες από τους Δήμους, ειδικά δε από τα Δημοτικά Συμβούλια, καταργώντας κάθε έννοια Δημοκρατίας. Ο λόγος είναι η …απλή αναλογική που άλλαξε τις ισορροπίες. Έτσι με το νομοσχέδιο «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» στο οποίο όμως συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για αποψίλωση των εξουσιών των δημοτικών συμβουλίων και ενίσχυση της εξουσίας των δημάρχων, προσπαθεί να αλλοιώσει τις επιλογές των ψηφοφόρων. Επιτελικό κράτος και  στους  Δήμους λοιπόν.