Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Οι προτάσεις της ΓΣΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Οι προτάσεις της ΓΣΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Ο κ. Παναγόπουλος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, στην προστασία των ανθρώπων που κινούν τα νήματα της παραγωγής, στο πλαίσιο που διέπει την ιατρική της εργασίας και στην ενίσχυση των εποπτικών μηχανισμών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να πραγματοποιούνται πραγματικοί έλεγχοι και να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπου παραβιάζεται το θεσμικό πλαίσιο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ μίλησε και για την αναγκαιότητα αναβάθμισης των θεσμών του τριμερούς διαλόγου, ενώ υπογράμμισε ότι απαιτούνται αυστηροί κανόνες κατά κλάδο και κατά επάγγελμα.

Στην τηλεδιάσκεψη, τέθηκε από τη Συνομοσπονδία και το ζήτημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Για το θέμα αυτό, ζητήθηκε η θεσμοθέτηση σοβαρού θεσμικού πλαισίου, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, κατόπιν διαβούλευσης και νομοθέτησης.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ επισήμανε στον πρωθυπουργό την ανάγκη ίδρυσης Ειδικού Κέντρου Αναφοράς Εκτίμησης και Ασφάλισης Επαγγελματικών Ασθενειών και Κινδύνων, «καθώς η Ελλάδα είναι ίσως η μοναδική χώρα της ΕΕ που δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην ίδρυση τέτοιου φορέα». Προτάθηκε ακόμα η σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, από κοινού με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύονται με την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, επιβεβλημένη είναι και η σύσταση Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο για μικρές επιχειρήσεις.

Τέλος, στο τραπέζι τέθηκε και η αναγκαιότητα σχεδιασμού εθνικού προγράμματος υποχρεωτικών περιοδικών προσυμπτωματικών ελέγχων, κατά το πρότυπο του εθνικού προγράμματος εμβολιασμών.

«Συνδικάτα, εργαζόμενοι και εργαζόμενες, καθώς και εμπλεκόμενοι φορείς, θα εντατικοποιήσουμε την παρέμβαση και τη δράση μας, ώστε να εξασφαλιστούν οι μέγιστες δυνατές συνθήκες πρόληψης και ασφάλειας στην εργασία, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και υπεράνω των κερδών» τονίζει η ΓΣΕΕ.