Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Άρση μέτρων: Βαριές «καμπάνες» για όσους δεν τηρούν τους κανόνες -Καταστηματάρχες, πελάτες, οδηγούς ΙΧ

Άρση μέτρων: Βαριές «καμπάνες» για όσους δεν τηρούν τους κανόνες-Καταστηματάρχες, πελάτες, οδηγούς ΙΧ

Ελάχιστες αποστάσεις, μέτρα αυτοπροστασίας, περιορισμοί στον αριθμό πελατών, ισχύουν από σήμερα και μέχρι νεωτέρας, για τις δραστηριότητες που βγαίνουν από την καραντίνα μετά την έναρξη της άρσης των περιοριστικών μέτρων.

Πέρα, όμως, από την ατομική ευθύνη, έχουν ενεργοποιηθεί τα νέα, βαριά πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις νέες προδιαγραφές λειτουργίας. Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 90 ημέρες.

Συγκεκριμένα, για την παράβαση μη τήρησης της αναλογίας ατόμων/τ.μ., προβλέπονται τα εξής πρόστιμα:

Για επιχειρήσεις έως 20 τ.μ.:

 • 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες
 • 2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες

Για επιχειρήσεις άνω των 20 τ.μ. και έως 100 τ.μ.:

 • 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες
 • 2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο από έξι χιλιάδες (6.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη της προηγούμενης παράβασης, των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες

Για επιχειρήσεις άνω των 100 τ.μ. και έως 300 τ.μ.:

 • 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
 • 2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη της προηγούμενης παράβασης, των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών και αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες

Για επιχειρήσεις άνω των 300 τ.μ.:

 • 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών και αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες
 • 2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη της προηγούμενης παράβασης, των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών και αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες.

Για την παράβαση μη τήρησης της υποχρέωσης για παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού, το οποίο αποδεικνύεται από σχετικό κατάλογο (κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, ΚΤΕΟ):

 • 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
 • 2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Για την παράβαση μη τήρησης των κανόνων για το ωράριο λειτουργίας (λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, βιβλίων κ.λ.π.):

 • 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
 • 2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο ισχύει για όσους δεν τηρούν τους κανόνες μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (υποχρεωτική χρήση μάσκας), ενώ πρόστιμο 150 ευρώ προβλέπεται για οδηγούς και πελάτες ταξί, όπου ισχύει ο κανόνας 1 πελάτης ανά μίσθωση.

Τα πρόστιμα για τα ΙΧ

Ειδικοί κανόνες ισχύουν και για τα ιδιωτικά οχήματα, με πρόβλεψη προστίμου 150 ευρώ, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες:

 • Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών πλέον του οδηγού.
 • Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών, πλέον του οδηγού.
 • Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ' εξαίρε­ση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους.

Οι αυστηρές προβλέψεις για δημόσιους χώρους

Ακόμα πιο αυστηρές είναι οι προβλέψεις για νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, χώρους συνάθροισης:

 • Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Διευθυ­ντή, ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων. Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από το προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.
 • Στις δημόσιες υπηρεσίες πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου, ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων, όπως επίσης ελάχι­στη αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.
 • Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού που δεν καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη της παρούσας τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.
 • Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης χρήσης μάσκας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Για κάθε παράβαση των κανόνων ελάχιστης απόστασης και αναλογίας του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.