Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Στήριξη του Ε.Σ.Υ. τώρα

Στήριξη του Ε.Σ.Υ. τώρα

Του Σπύρου Καρανικόλα από την Κυριακάτικη Kontranews

Ολόκληρη η ανθρωπότητα δίνει αυτήν την περίοδο μία σκληρή μάχη με τον πολύ επικίνδυνο και αόρατο εχθρό του κορωνοϊού. Καθημερινά χιλιάδες κρού­σματα στις Χώρες, χιλιάδες διασωληνωμένοι και δυστυχώς χιλιάδες συνάνθρωποι μας σε ολόκληρο τον πλανήτη χάνουν αυτήν την άνι­ση μάχη. Εθνικά Συστήματα Υγείας δοκιμάζο­νται πολύ σοβαρά και βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης, δεδομένης της έλλειψης, προς το παρόν, θεραπευτικών σχημάτων και εμβολί­ων για την ανοσοποίηση του πληθυσμού, άρα λοιπόν και την ουσιαστική διακοπή της επι­κίνδυνης μεταδοτικότητας του ιού, αλλά και του γεγονότος ότι πολλοί συνάνθρωποί μας έχουν ανάγκη νοσηλείας τεσσάρων και πλέον εβδομάδων στα νοσοκομεία. Φυσικά θα πρέ­πει να τονιστεί ότι σε αυτήν την μάχη τα Εθνι­κά Συστήματα Υγείας, μπήκαν ήδη λαβωμέ­να εξαιτίας των πολύ σημαντικών περικοπών που υπέστησαν εξαιτίας των πολιτικών λιτότη­τας και περικοπών που προηγήθηκαν τα προ­ηγούμενα χρόνια.

Στην Ελλάδα, το Ε.Σ.Υ., η μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση των Κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αποδεικνύεται σήμερα η ναυαρχίδα στον πόλε­μο με τον κορωνοϊό, αλλά και η ελπίδα για όλους τους ασθενείς. Αδιαμφησβήτητα, έχου­με πολύ άξιους επιστήμονες που δίνουν καθη­μερινά με αίσθημα ευθύνης ένα τεράστιο και πολύ δύσκολο αγώνα, με πολύ λίγα μέσα, εξαι­τίας της οικονομικής κρίσης, αλλά έχει έρθει η ώρα τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρώ­το να θωρακιστεί και να εκσυγχρονιστεί ώστε να είναι βιώσιμο και λειτουργικό, αλλά και να στηριχθεί το προσωπικό του σε όλα τα επίπεδα, για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια το Ε.Σ.Υ κινδύνευσε να μετατραπεί σε ένα απαξιωμένο και φτηνό προνομιακό σύστημα. Ένα σύστημα με κακο­πληρωμένους γιατρούς και διαλυμένες υποδο­μές, που «έσπρωχνε», όσους έχουν την δυνα­τότητα, σε ιδιωτικά Κέντρα Υγείας.

Η πανδημία όμως, και τα προβλήματα που ανέδειξε, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για άλλες καθυστερήσεις ή πισωγυρίσματα. Τώρα είναι η ώρα να στηρίξουμε το Ε.Σ.Υ.

Το Κίνημα Αλλαγής αφιέρωσε την φετινή επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη σε αυτό ακρι­βώς το ζήτημα. Η πρότασή είναι ένα νέο κοι­νωνικό συμβόλαιο που σπάει τις ανισότητες. Προτείνουμε 12 νέες πολιτικές και αλλαγές που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αναγέννη­ση του Ε.Σ.Υ και θα αποτελούν μία παρακατα­θήκη για τη νέα γενιά που πρέπει να είναι και νιώθει ασφαλής για το μέλλον, αλλά και που επιμερίζει δίκαια την φροντίδα των νεότερων με την πρόνοια των μεγαλύτερων.

Συγκεκριμένα προτείνουμε: (1) Σύγχρονες αναβαθμισμένες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας με αναβάθμιση ΕΟΔΥ. (2) Ενιαίο δίκτυο Πρωτο­βάθμιας Φροντίδας Υγείας υπό δημόσια Επο­πτεία και Έλεγχο με Κέντρα Υγείας σε όλους τους Καλλικρατικούς Δήμους, Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας 24ωρης λειτουργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ελεύθερη επιλογή οικογενεια­κού ιατρού. Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στο σπίτι μας. Δίκτυο κέντρων πρόληψης, υπο­χρεωτικοί εμβολιασμοί. (3) Σύγχρονα & λει­τουργικά Δημόσια Νοσοκομεία με Αξιοκρατι­κή πρόσληψη Διοικήσεων. Επαρκής αριθμός ΜΕΘ Μονάδων με άμεση πρόσληψη ιατρών- νοσηλευτών. Αναβάθμιση τμημάτων επειγό­ντων περιστατικών. (4) Δημιουργία κέντρων Χρόνιων Παθήσεων του Ε.Σ.Υ. Άμεση πρό­σβαση, παρακολούθηση, αξιοπρεπής θερα­πεία διαβητικών, καρκινοπαθών, νεφροπα­θών. Ενίσχυση από το «Βοήθεια στο Σπίτι». (5) Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με κάλυψη κενών. Ένταξη υγειονομικού προ­σωπικού του Ε.Σ.Υ. στα βαρέα και ανθυγιεινά. (6) Σύγχρονο σύστημα μεταφοράς των ασθε­νών με Ενίσχυση ΕΚΑΒ με μέσα και ανθρώ­πινο δυναμικό. (7) Η Υγεία στα νησιά: Κάθε νησί θα έχει ένα Κέντρο Υγείας. Ισχυρά κίνη­τρα στους γιατρούς που θα έρθουν στο ΕΣΥ στα νησιά. (8) Σύγχρονη Ιατρική Εκπαίδευ­ση με Νέο σύστημα για την απόκτηση ειδικό­τητας. (9) Ψυχική Υγεία- Εξαρτήσεις με ανα­βάθμιση υπηρεσιών για τους εφήβους και τα παιδιά και Εθνικό Σχέδιο δράσης για τις εξαρ­τήσεις. (10) Νέα Φαρμακευτική Πολιτική, με ελάφρυνση ασφαλισμένων & χαμηλών εισοδη­μάτων. Μηδενική συμμετοχή στην αγορά φαρ­μάκου για χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιού­χους, άνεργους. Δωρεάν εμβόλια για την παν­δημία. (11) Κανόνες και έλεγχος στον Ιδιωτι­κό Τομέα. (12) Αύξηση χρηματοδότησης από το 4,5% στο 6% του ΑΕΠ. Ενιαίος προγραμμα­τισμός πόρων από όλα τα διαθέσιμα κονδύλια για την Υγεία: Προϋπολογισμό, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Ταμείο Ανασυγκρότησης Δωρεές.

Xρέος μας είναι η αναγέννηση του Ε.Σ.Υ τώρα. Γιατί όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέ­ου, «μπροστά στην αρρώστια και το θάνατο δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί». Για εμάς η αναγέννηση του Ε.Σ.Υ δεν είναι απλά μία ανάγκη. Είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα.

*Εκπρόσωπος Κοινοβουλευτικού Έργου ΚΙΝΑΛ