Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προς αναζήτηση πολιτικής ευθύνης

Προς αναζήτηση πολιτικής ευθύνης

Του Μιχάλη Κριθαρίδη από την Κυριακάτικη Kontranews

Η Κυβέρνηση δυστυχώς αναλώ­θηκε στην μικροπολιτική και επικοινωνιακή διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού, ενώ είχε όλο τον απαιτούμενο χρόνο να προετοιμα­στεί για το 2ο κύμα της πανδημίας. Είχε όλο τον απαραίτητο χρόνο για να ενι­σχύσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και υποτίθεται πως είχε και το «δημοσιονο­μικό ελεύθερο» της ΕΕ για δαπάνες στην υγεία. Ακόμα είχε τον χρόνο και τη δυνα­τότητα να προετοιμαστεί για το άνοιγμα των σχολείων και να πυκνώσει τη συχνό­τητα των δρομολογίων στα μέσα μετα­φοράς προσλαμβάνοντας μόνιμο προ­σωπικό και αγοράζοντας οχήματα. Είχε όλες τις απαραίτητες πολιτικά, οικονο­μικά και κοινωνικά συνθήκες να πράξει το αυτονόητο, όμως δυστυχώς δεν έκα­νε τίποτα τελικά.

Πέρα από νουθεσίες, υποδείξεις και αυταρχισμό, μαζί με εξυπηρετήσεις, ανα­θέσεις και προώθηση ιδιωτικών συμφε­ρόντων, η χώρα, οι πολίτες και το Δημό­σιο Σύστημα Υγείας παρέμειναν πλή­ρως ανοχύρωτα. Ο Πρωθυπουργός που καλούσε σε σύνεση και πειθαρχεία τους πολίτες, άνοιξε διάπλατα και αλόγιστα τα σύνορα της χώρας στο τουριστικό προϊ­όν. Και όταν αυτό δεν ήρθε, ταμπουρώ­θηκε μαζί με την Κυβέρνηση του και τα συστημικά τους μέσα πίσω από την στο­χοποίηση των νέων ή των προσφύγων και των μεταναστών. Η ατομική ευθύ­νη έγινε το βασικό κυβερνητικό όχημα μετάθεσης των ευθυνών, τη στιγμή που το ένα αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων και διασωληνωμένων καταρρίπτει το άλλο.

Και η πολιτική ευθύνη φυσικά της Κυβέρνησης δεν υφίσταται πουθενά. Ο κ. Κικίλιας ακόμα δεν έχει προσλάβει τους απαραίτητους μόνιμους γιατρούς και νοσηλευτές, ακόμα δεν τους έχει παρά­σχει τα μέσα προστασίας που χρειάζονται και τις υλικοτεχνικές υποδομές, ακόμα δεν έχει επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για ΜΕΘ και τεστ, ακόμα δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο πόσες ακριβώς είναι οι υπάρ­χουσες ΜΕΘ, αλλά ευθύνη δεν φέρει καμία. Το ίδιο και η κ. Κεραμέως που επίσης δεν ευθύνεται που η ίδια αύξη­σε τον μέγιστο αριθμό των μαθητών ανά τάξη εν μέσω πανδημίας, αφού τα έχει καλά με τους μέσους όρους της, ούτε για το ότι δεν υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτι­κοί και υπάλληλοι καθαρισμού στα σχο­λεία, ούτε για το ότι δεν γίνονται απολυ­μάνσεις στις σχολικές εγκαταστάσεις, για το αλαλούμ με τις μάσκες κ.ο.κ..

Αλλά και η Κυβέρνηση ευρύτερα δεν ευθύνεται που γύρισαν οι εκδρο­μείς από τις διακοπές τους με αποτέλε­σμα να καταρρεύσει το σύστημα των μαζι­κών τεστ και που ο Υπουργός Μεταφορών κ. Καραμανλής δεν έκανε τίποτα για τα μέσα μεταφοράς με αποτέλεσμα οι πολί­τες να στοιβάζονται κάθε πρωί σε αυτά. Δεν ευθύνεται το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη για τίποτα από όλα αυτά, αφού χειροκροτά αμέριμνο την προσπά­θεια γιατρών και πολιτών ή άλλοτε μαζί με τα μέσα του τους καταγγέλλει, αφού το κράτος στην αντίληψη των «αντικρα­τιστών» της ΝΔ είναι καλό να είναι δια­κοσμητικό και να απουσιάζει.

Βέβαια το ίδιο κράτος αναδύεται όταν πρέπει την υποτιθέμενη αβελτηρία να την επιλύσει άμεσα, μέσα από μια απευ­θείας ανάθεση σε κάποιον ημέτερο ολι­γάρχη και με το αζημίωτο φυσικά. Τότε η κυβερνητική προπαγάνδα φροντίζει κανείς να μην ασχοληθεί με την αστο­χία, τα αίτια και τις αφορμές της ή ακό­μα και το δόλιο ή μη αυτής, αλλά να επα­νέλθει ξαφνικά πάλι το ζήτημα της ατομι­κής ευθύνης. Η πολιτεία κάνει ότι μπο­ρεί μέσα από τους ολιγαρχικούς διαύλους της, όμως οι «ανεύθυνοι πολίτες» εμπο­δίζουν το «έργο» της.

Μήπως λοιπόν, ήρθε η ώρα οι μάσκες να πέσουν; Όχι αυτές που μας προστα­τεύουν, αλλά αυτές που φορά το επιτελι­κό κράτος του κ. Μητσοτάκη για να απο­κρύψει τις βαριές πολιτικές ευθύνες του. Το αφήγημα της ατομικής ευθύνης έχει κοντά ποδάρια, οι πολίτες απέδειξαν στην πρώτη φάση της πανδημίας ότι είναι εξαιρετικά υπεύθυνοι, το ίδιοι οι υγειο­νομικοί, οι εκπαιδευτικοί κ.α. Πότε θα αναζητήσουμε τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης;

* Εκπρόσωπος Τύπου ΜέΡΑ25