Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Η ημέρα που η κυβέρνηση μετατράπηκε σε καθεστώς

Η ημέρα που η κυβέρνηση μετατράπηκε σε καθεστώς

Του Κρίτωνα Αρσένη από την Κυριακάτικη Kontranews

Όλες και όλοι προκληθήκαμε με τη γενική απαγόρευση των συναθροί­σεων σε όλη τη χώρα, για το τριήμε­ρο του Πολυτεχνείου, με απόφαση του Αρχη­γού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πρω­θυπουργού! Μία απόφαση που σύμφωνα με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων «βρί­σκεται εκτός Συνταγματικού πλαισίου» και θα έπρεπε να ανακληθεί. «Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, χωρίς να υπερβαί­νει τα όρια του Κράτους Δικαίου», κατέληγε η ανακοίνωσή τους και αυτός ακριβώς υπήρξε ο οδηγός μου τις ημέρες που ακολούθησαν.

Το ΜέΡΑ25 αποφάσισε από την πρώτη στιγμή να αντιδράσει θεσμικά. Κατα­θέσαμε ασφαλιστικάμέτρα ενάντια στην εφαρμογήτης αντισυνταγματικής απα­γόρευσης. Ηταν σαφές ότι το στρατηγικόσχέδιο της κυβέρνησης ήταν να προ­καλέσει την οργή των πολι­τών, που έβλεπαν την παν­δημία να εργαλειοποιεί­ται για να επιβληθεί σιω­πή και να τους ωθήσει να αντιπαρατεθούν με την κρατική καταστολή. Το Πολυτεχνείο δεν είναι εθνικήεπέτειος, όπως τεχνιέντως προσπάθησε η κυβέρνηση να ισχυριστεί. Είναι η στιγμήπου υπερασπι­ζόμαστε τη Δημοκρατία. Φέτος υπεαρσπιζόμα­στε και τη Δημόσια Υγεία. Ο κόσμος πεθαίνει μόνος του, χωρίς ΜΕΘ, και ο Πρωθυπουρ­γός απαιτεί σιωπητήρια.

Η πρόεδρος του ΣτΕ έκρινε ότι δεν συν- τρέχουν λόγοι αντισυνταγματικότητας για να ασκηθούν άμεσα ασφαλιστικάμέτρα. Η απόφασήτης αυτή θα κριθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ και έχει ήδη κριθεί στις καρδιές των πολιτών αυτής της χώρας.

Το ΜέΡΑ25 συνέχισε να εργάζεται προς την κατεύθυνση της θεσμικής απάντησης με όλα τα εργαλεία που διαθέτει. Για το λόγο αυτό, μετά από πρωτοβουλία μας να επικοινωνήσουμε μαζί τους, τα κόμματα της ευρύτερης αριστε­ράς συνυπέγραψαν κοινό κείμενο καταγγελί­ας της δημοκρατικής εκτροπής και αντισυνταγ­ματικότητας της απαγόρευσης συναθροίσεων από την αστυνομία. Ήταν μία ιστορική από­φαση σε μία κρίσιμη στιγμή της μεταπολίτευ­σης και ως τέτοια χαιρετίστηκε από τον κόσμο.

Ο θεσμικός μου ρόλος με υποχρεώνει να υπερασπιστώ τη Δημοκρατία και για αυτό βρέ­θηκα στον δρόμο, μαζί μόνο με άλλους 6 βου­λευτές του ΜέΡΑ25, στη διαδρομή της παρα­δοσιακής πορείας από το Πολυτεχνείο στην αμερικανική πρεσβεία, με μέτρα προστασίας, όπως γίνεται σε κάθε δημοκρατική χώρα. Από την πρώτη στιγμή παρενοχλούμασταν από την αστυνομία, με αποκορύφωμα την παράταξη αστυνομικού μπλοκ στη Βασ. Σοφίας, απένα­ντι σε βουλευτές και βουλεύτριες του ελληνι­κού κοινοβουλίου. Η αστυνομία είχε εντολή να μην επιτρέψει ούτε μία ή έναν βουλευτή να περάσει το μπλόκο παραβιάζοντας την ίδια της την απόφαση για απαγόρευση συνάθροι­σης άνω των 3 ατόμων, από την οποία έτσι και αλλιώς εξαιρούνταν οι βουλευτές. Εκείνη τη στιγμή γραφόταν το τέλος της Δημοκρατίας όπως την ξέραμε. Εκείνη τη στιγμή διαγραφό­ταν το Σύνταγμα με προφορικές εντολές του κ. Μητσοτάκη. Απέναντι στον απολυταρχικό κατήφορο της κυβέρνησης σταθήκαμε ακλόνητα στα­θεροί στην υπεράσπιση του Συντάγματος. Πραγματοποιή­σαμε καθιστική διαμαρτυρία υπερασπιζόμενοι το μήνυμα του Πολυτεχνείου για ψωμί, Υγεία, Παιδεία, ελευθερία.

Το πραγματικό πρόσω­πο της κυβέρνησης φάνη­κε στη συνέχεια, όταν για έξι και πλεόν ώρες εγώ και η αντιπρόεδρος του κοινο­βουλίου, Σοφία Σακοράφα, βρεθήκαμε σε ιδιότυπη κράτηση από δεκάδες αστυνομικούς που δεν μας επέτρεπαν καν να κινηθούμε προς την Λεωφόρο Β. Σοφίας που είχε πλέον αποδοθεί στους πολίτες. Αποφασί­σαμε ότι δεν θα αποχωρούσαμε αν δεν απο­κατασταθεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα και στη Δημοκρατία. Οι αστυνομικές δυνάμεις αποχώ­ρησαν τελικά, καθώς η αυξανόμενη δημοσιό­τητα αύξανε το πολιτικό κόστος της κυβέρνη­σης. Η επίδειξη απολυταρικής δύναμης των κκ Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη δεν πέρασε. Πηραμε στο κατόπι τις δυνάμεις της αστυνο­μίας έως την αμερικανική Πρεσβεία. Δεν ήταν ο στόχος μας να φτάσουμε εδώ. Ο στόχος μας ήταν η εφαρμογή του Συντάγματος.

Την επόμενη μέρα, σε συζήτηση επίκαι­ρης ερώτησης μου στην Βουλή, η κ. Κεραμέ­ως προσπάθησε να δικαιολογήσει τα γεγο­νότα μιλώντας για νεκρούς από τον κορω­νοϊό. Δεν έχουν την παραμικρή ντροπή να επικαλούνται τα θύματα των πολιτικών τους για να τις δικαιολογήσουν. Σε άλλα νέα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι αποσκοπεί στο «να τελειώνει αυτή η υπόθεση με τις διαδη­λώσεις, οι οποίες καταλύουν και καταργούν πλήρως την κοινωνική ζωή».

Αν κάτι έγινε σαφές τις ημέρες του Πολυ­τεχνείου, είναι πως η κυβέρνηση έχει μετα­τραπεί σε καθεστώς. Και θα έχει τη μοίρα των υπολοίπων καθεστώτων.

* Bουλευτής Δυτικού Τομέα Β' Αθηνών ΜέΡΑ25