Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Η ΕΕ σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Η ΕΕ σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Του Ανδρέα Νικολακόπουλου από την Κυριακάτικη Kontranews

 Η Ευρώπη και όλος κόσμος ταλανίζεται από την πανδημία του κορωνοϊού και η αγωνία για την εύρεση του εμβολί­ου κορυφώνεται. Ο τουρκικός αναθεωρητι­σμός και παρεμβατισμός απειλεί την ειρήνη και την σταθερότητα όχι μόνο στην ευρύτερη γειτονιά μας (Συρία, Λιβύη, Καύκασος) αλλά και εντός των συνόρων της ΕΕ, στην νοτιο­ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο, όπου η Τουρκική προκλητικότητα διαρκώς κορυ­φώνεται. Την ίδια ώρα ενεργοποιείται ο θρη­σκευτικός φανατισμός και η ισλαμική τρομο­κρατία απειλεί εμπράκτως την ασφάλεια όλων των πολιτών της ΕΕ.

Σε αυτό το περιβάλλον ανασφάλειας υπάρ­χει η ανάγκη για κοινές, οργανωμένες και αποτελεσματικές απαντήσεις. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι διεθνείς πολυμερείς οργανισμοί δεν έχουν δώσει απο­φασιστικές απαντήσεις και έχουν προκαλέσει αμφισβήτηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να οδηγήσει σε μια κοινή και αποτελεσματική στρατηγική για την αντιμετώπιση της παν­δημίας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνω­μένων Εθνών παραμένει σιωπηλό απέναντι στην κρίση της πανδημίας. Το ίδιο φαίνεται να κάνει και απέναντι στην πρόσφατη φιέστα του Ερντογάν στα Βαρώσια κατά παράβαση των ψηφισμάτων του. Το ΝΑΤΟ, το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν έχει επέμβει για την διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή σύμφωνα και με τις καταστατι­κές αρχές του. Δεν έχει καταφέρει επίσης να επέμβει αποφασιστικά στην περίπτωσή μας όπου τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κρά­τους μέλους του απειλούνται από ένα άλλο. Ο Πρόεδρος Μακρόν τον είχε χαρακτηρίσει εγκεφαλικά νεκρό.

Σε αυτό το περιβάλλον ανασφάλειας, ο ρόλος των ΗΠΑ είναι κρίσιμος και καθοριστι­κός. Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία που απορρέει από το αποτέλεσμα των αμερικάνικων εκλογών και τη νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είναι σαφές ότι περιμένουμε μια μεγαλύτερη συμβολή των ΗΠΑ στην ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής. Άλλωστε, ο ρόλος των ΗΠΑ για την άμυνα της Ευρώπης είναι αδιαμφισβήτητος. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη χώρα μας, όπως αποδεικνύεται και από την πρόσφατη επέκταση της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντι­κής συνεργασίας Περιμένουμε επίσης μια πιο ουσιαστική συμμετοχή και συμβολή των διε­θνών οργανισμών, τους οποίους σταδιακά ο απερχόμενος Πρόεδρος Τραμπ απαξίωσε και στους οποίους ο νέος Πρόεδρος φαίνεται να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.

Ωστόσο, εδώ και καιρό έχουν διατυπωθεί οι προτάσεις του Προέδρου Μακρόν για περισ­σότερη ευρωπαϊκή ενοποίηση. Περισσότερη ευρωπαϊκή ενοποίηση όχι μόνο στον οικο­νομικό τομέα, αλλά και στους τομείς της άμυ­νας, της ασφάλειας και της εξωτερικής πολι­τικής. Προτάσεις των οποίων η αναγκαιότη­τα καθίσταται περισσότερο από ποτέ εμφανής αυτή την εποχή που η τουρκική προκλητικό­τητα και επιθετικότητα δεν απειλεί μόνο την Ελλάδα, αλλά και το σύνολο της ΕΕ. Αυτό το οποίο η Ελληνική διπλωματία έχει προσπα­θήσει με επιτυχία να καταδείξει. Η Τουρκία με τον αναθεωρητικό ηγεμονισμό και επεκτα­τισμό του Προέδρου Ερντογάν αποτελεί πλέ­ον απειλή όχι μόνο για την Ελλάδα, όχι μόνο για τους γείτονές της (Συρία, Ιράκ, Αρμενία κλπ.), αλλά και για ολόκληρο τον δυτικό πολι­τισμό και το δυτικό σύστημα ασφάλειας. Και αυτό γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιλη­πτό μέρα με τη μέρα από τους συμμάχους και εταίρους μας. Η επιβολή κυρώσεων είναι μια απάντηση. Ακόμα περισσότερο, αν τα μέτρα έχουν και σοβαρό αντίκτυπο στην χειμαζόμε­νη τουρκική οικονομία. Ωστόσο, περισσότε­ρο αποτελεσματική πολιτική θα ήταν μια κοι­νή πολιτική άμυνας και ασφάλειας και βεβαί­ως εξωτερικής πολιτικής. Διότι τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και τα οποία θα πρέπει να προα­σπίζει όλη η ΕΕ με τρόπο άμεσο και αυτονό­ητο, και χωρίς να απαιτείται όλη η διπλω­ματική προσπάθεια που διεξάγει το τελευ­ταίο χρονικό διάστημα με επιτυχία η Ελλη­νική διπλωματία.

Πρόσφατα ο Πρόεδρος Μακρόν διατύπω­σε ακόμα πιο προχωρημένες απόψεις περί αυτονομίας της Ευρώπης, σε σχέση τόσο με τις ΗΠΑ όσο και την Κίνα. Και μίλησε για κυριαρχία της Ευρώπης αμυντική, τεχνολο­γική και νομισματική.

Μπορεί η πρόταση αυτή να φαίνεται μακρι­νή, ωστόσο η ανάγκη για περισσότερη ενοποί­ηση γίνεται πλέον περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Οι καταστάσεις και οι απειλές απαιτούν κρίσιμες κοινές αποφάσεις. Η Ευρώπη βρί­σκεται πλέον σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Εκτι­μώ ότι ήρθε η ώρα να πάμε μπροστά.

* Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ