Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Καταργείται η υποβολή βεβαίωσης αποδοχών

Καταργείται η υποβολή βεβαίωσης αποδοχών

Στην περαιτέρω απλοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων αποσκοπεί το νέο βήμα στο οποίο προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, με την Α.1025/2020 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εστάλη για να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται ότι οι δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) είναι πλέον αναλυτικές ανά εργαζόμενο. Έτσι, μέσω αυτών, θα είναι πια εφικτή η προσυμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (του «Ε1» για τα περυσινά εισοδήματα) των εργαζομένων. Βέβαια, θα υπάρξουν και εξαιρέσεις, που προβλέπονται στην απόφαση, η οποία αναφέρει ότι δεν αποστέλλεται πλέον ετήσιο Αρχείο Βεβαιώσεων Αποδοχών από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που είναι υπόχρεες σε παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ). Και τούτο, καθώς, από το 2019, οι δηλώσεις ΦΜΥ είναι αναλυτικές ανά εργαζόμενο. Έτσι, μέσω αυτών, είναι εφικτή η προσυμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (Ε1) των εργαζομένων.

Οι υπόχρεοι

Όσον αφορά την υποχρέωση ηλεκτρονικής αποστολής του ετήσιου Αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών, αυτή την έχουν μόνον οι υπόχρεοι σε παρακράτηση ΦΜΥ, οι οποίοι:

* Είτε υπέβαλαν την προσωρινή δήλωση ΦΜΥ με συγκεντρωτικές εγγραφές, κάνοντας χρήση των κωδικών 95 και 96 της Α.1099/2019 (πληρωμές μισθών και συντάξεων από φορείς γενικής κυβέρνησης).

* Είτε απέδωσαν τον παρακρατούμενο ΦΜΥ με άλλους τρόπους, πέραν των όσων ορίζονται στην Α.1099/2019 (όπως συμβαίνει με την ειδική διαδικασία απόδοσης παρακρατούμενου ΦΜΥ από το Δημόσιο).

* Είτε κατέβαλαν αποδοχές σε αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα εμπορικών πλοίων.

Για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και από μερίσματα -τόκους- δικαιώματα για φέτος προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή από όλους τους υπόχρεους του ετήσιου Αρχείου Βεβαιώσεων.

Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, η σχετική πλατφόρμα θα ανοίξει αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η προθεσμία υποβολής ορίζεται μέχρι την Παρασκευή, 13 Μαρτίου.

Διασταύρωση

Όπως έκανε γνωστό η ΑΑΔΕ, παράλληλα, σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για τη διασταύρωση των δηλώσεων ΦΜΥ με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), που οι εργοδότριες επιχειρήσεις υποβάλλουν στον ΕΦΚΑ.

Σκοπός της ΑΑΔΕ μέσω αυτών των κινήσεων είναι να διευκολύνει την υποβολή και την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για τους εργαζομένους, που διαθέτουν χειρόγραφες βεβαιώσεις αποδοχών, χωρίς να χρειάζεται η προηγούμενη επίσκεψή τους στη ΔΟΥ, όπως ίσχυε ώς τώρα.

Στις περιπτώσεις αυτές, η δήλωση θα εκκαθαρίζεται με βάση τα δεδομένα που δηλώνονται από τον εργαζόμενο και θα ζητείται η αποστολή σε εύλογο χρόνο αντιγράφου της σχετικής χειρόγραφης βεβαίωσης αποδοχών στην αρμόδια ΔΟΥ, για αντιπαραβολές και επαληθεύσεις