Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πόθεν Έσχες

Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31/12 οι δηλώσεις Πόθεν Εσχες

Από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος του χρόνου, θα υποβάλλονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Με την τροπολογία, αυτή, τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.3213/2003, σχετικά με τη δήλωση και τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και λοιπών κατηγοριών προσώπων.

Αναλυτικά οι αλλαγές στις δηλώσεις:

1) Επανακαθορίζεται η κατηγοριοποίηση των υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης όσον αφορά στα όργανα ελέγχου των δηλώσεων και συγκεκριμένα οι δηλώσεις των Ειδικών Επιθεωρητών που είναι αποσπασμένοι στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ελέγχονται εφεξής από την Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, αντί από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που ισχύει.

2) Διαγράφονται ως υπόχρεοι οι βοηθοί του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, οι θέσεις των οποίων έχουν ήδη καταργηθεί.

3) Παρατείνονται, κατά δύο μήνες, οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την έκδοση των αποφάσεων, που ρυθμίζουν θέματα ηλεκτρονικής υποβολής και της δημοσιοποίησης των δηλώσεων.

4) Ορίζεται ρητά το χρονικό διάστημα (από 1-10-2016 έως 31-12-2016), για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2016 (χρήσης 2015) του v.3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 ν.4281/2014.